Vaaliteemat

Mahdollisuudet

Jokaisella tulee olla mahdollisuus yltää parhaimpaansa ja saavuttaa unelmansa.

Koulutus

Työelämän murroksessa koulutus on avain jokaisen ihmisen hyvinvointiin ja menestykseen.

Ympäristö

Päätöksenteossa on huomioitava kokonaisympäristövaikutukset. On toteutettava päästöjä vähentäviä toimia jokaisella politiikan sektorilla.

Opiskelijat

Työnteosta ei saa rangaista! Opintotuen tulorajoja on nostettava seuraavalla hallituskaudella.

Talous

Vastuullinen taloudenhoito on kaiken politiikan perusta.

Vapaus

Viini on ruokajuoma, joten viinit tulee saattaa ruokakauppoihin.