Vaaliteemat

KOULUTUS

Laadukkaaseen koulutukseen tulee panostaa kaikilla koulutusasteilla. Meidän tulee huolehtia siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa tukea oppimiseensa yksilöllisesti kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Erityisopetusresursseja on suunnatava myös toisen asteen koulutukseen ja huolehtia, että toisen asteen uudistus toteutetaan hyvin. Kaikilla asteilla tulee kiinnittää huomiota opetuksen ryhmäkoihin, jotka ovat olleet viime vuosina suurenemaan päin. Tampere on opiskelijalle paras kaupunki ja niin sen tulee olla myös jatkossakin.

 • Laadukas varhaiskasvatus
 • Päiväkodit lähellä asutuskeskuksia
 • Maltilliset ryhmäkoot
 • Lisää koulunkäynninohjaajia tukemaan opetusta
 • Houkutteleva toisen asteen koulutus
 • Järkevä opiskelija-asuntopolitiikka
 • Paras opiskelukaupunki

KESTÄVÄ KASVU

Tampere ja sen lähiseutu on tärkeää kasvualuetta. Tampereen tulee olla pääkaupunkiseudun jälkeen vetovoimaisin vaihtoehto asua. Tampereelle pitää olla myös houkuttelevaa jäädä opintojen jälkeenkin. Päätöksenteon pitää olla vastuullista kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta. Toimiva joukkoliikenne on ydinasia elinvoimaisuuden suhteen, joten kannatan ratikan laajentamista sekä lähijunaliikenteen vuorojen lisäämistä. Tampereen tulee olla saavutettavissa myös lähikunnista.

 • Joukkoliikenteen kehittäminen: lähijunat, ratikka ja sähköbussit
 • Vastuullinen talous
 • Kaupunkipyörät
 • Täydennysrakentaminen
 • Kestävä kehitys
 • Etätyömahdollisuudet
 • Tunnin juna
 • Yrittäjämyönteisyys: yrittäjyyden edesauttaminen päätöksenteolla

MIELEKÄS JA HELPPO ARKI

Kunnallisella päätöksenteolla tulee pyrkiä siihen, että asukkaiden arkea helpotetaan ja eläminen on mielekästä. Tähän vaikuttavat erityisesti viihtyisä kaupunkiympäristö ja sen tarjoamat palvelut. Tampereen kaunis luonto tarjoaa upeita mahdollisuuksia lähiliikuntapaikoille, jotka tutkitusti lisäävät ihmisten omatoimista harrastamista. Viihtyvyyteen vaikuttavat myös kaupungin siisteys ja turvallisuustilanne. Tampereen huumeongelma on saatava kuriin. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon, että kaikki tulisivat huomioiduksi yhdenvertaisesti.

 • Lähiliikuntapaikkoja ympäri Tamperetta
 • Elinvoimaisuus
 • Jokaiselle lapselle oma harrastus
 • Lyhyet jonot terveydenhuoltoon
 • Turvallinen elinympäristö
 • Sujuva bussiliikenne ympäri vuorokauden
 • Siisti kaupunki ja luonto
 • Vilkas ravintola- ja kulttuurielämä
 • Yhdenvertaisempi Tampere