Vaaliteemat

LAADUKKAAT JA SAAVUTETTAVAT PALVELUT

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi siirtyvät kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistusta toteuttaessa tulee pitää ihminen keskiössä. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluita saisi nopeasti ja joustavasti paikasta riippumatta. Digitalisaatio mahdollistaa uusia mahdollisuuksia saada hoitoa ja neuvontaa nopeasti vaikkapa kotisohvalle. Erilaiset sähköiset järjestelmät tulee yhdenmukaistaa ja tehdä hoidon saamisesta helppoa. Pidän tärkeänä myös panostukset ennaltaehkäiseviin palveluihin.

 • Palveluseteli käyttöön
 • Etävastaanotot ja chat-palvelut
 • Sähköinen ajanvaraus ja reseptien uusinta
 • Ennaltaehkäisevät palvelut

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Ihmiset voivat aiempaa huonommin. Arki kuormittaa entistä nuorempia. Sen vuoksi on tärkeää panostaa terapiatakuuseen eli siihen, että mielenterveyspalveluiden piiriin pääsee nopeasti. Myös koulumaailman oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto koskettaa jatkossa hyvinvointialueita. Koulukuraattoreita ja -psykologeja ei tule viedä liian kauas lapsen arjesta. Perheitä ja vanhemmuutta tulee jatkossakin tukea maailman parhailla neuvolapalveluilla. Myös lastensuojelun resurssit tulee olla kunnossa.

 • Terapiatakuu koko hyvinvointialueelle
 • Oppilas- ja opiskeljaterveydenhuollon resurssit kuntoon
 • Perheiden tukipalveluiden takaaminen
 • Toimiva lastensuojelu

VASTUULLINEN TALOUDENPITO

Hyvinvointialueuudistus toteutetaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut pystyttäisiin takaamaan leveämmillä harteilla. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat olleet viime vuosina nousussa. Kustannusten tulee pysyä kurissa, jottei veroja tarvitse kiristää. Ihmisten elämisen kustannukset ovat jo tarpeeksi kalliita ja työtä verotetaan riittävästi. Taloutta tulee hoitaa tarkasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen katsoen. Järkevää on myös panostaa hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin, koska korona on tehnyt työstä jo tarpeeksi kuormittavaa ja sijaisia on hankala saada.

 • Resurssit hoitoon, ei seiniin
 • Ihmisten elinkustannukset eivät saa nousta
 • Työhyvinvointiin panostaminen