teemani aluevaaleissa

Aluevaalien ennakkoäänestyksen alkuun on enää viikko aikaa. Ajattelin avata vielä tarkemmin teemani!

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi siirtyvät kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistusta toteuttaessa tulee pitää ihminen keskiössä. Ihmisen tulee päästä jonosta hoitoon. Jos julkinen terveydenhuolto ei pysty hoitoa antamaan, annetaan palveluseteli.

Palveluita tulisi saada nopeasti ja joustavasti paikasta riippumatta. Digitalisaatio mahdollistaa uusia mahdollisuuksia saada hoitoa ja neuvontaa nopeasti vaikkapa kotisohvalle. Tämän mahdollistavat etävastaanotot, chat-palvelut, videot sekä kuvat. Digipalvelut kulkevat perinteisten vastaanottokäyntien rinnalla ja tehostavat näin hoitohenkilökunnan ajankäyttöä.

Erilaiset sähköiset järjestelmät tulee yhdenmukaistaa ja tehdä hoidon saamisesta helppoa. Suomessa on käytössä satoja erilaisia potilastietojärjestelmiä ja pidän tarkoituksenmukaisena, että hoitohenkilökunnan työ on mahdollisimman jouhevaa ja aikaa jää enemmän hoitamiseen kuin järjestelmien kanssa setvimiseen. Aika pitää pystyä varaamaan sähköisesti, samoin kuin reseptien uusiminen – kaikkien aikaa säästyy.

Pidän tärkeänä myös panostukset ennaltaehkäiseviin palveluihin. Erilaiset matalan kynnykset palvelut ovat tärkeitä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien ratkaisemisessa.