Ehdolla Pirkanmaan aluevaltuustoon

Hyvinvointialuevaalien ehdokasnumerot on arvottu ja minua voi äänestää numerolla 266 Pirkanmaalla 💙 Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022.

Miksi aluevaaleissa on tärkeää äänestää? Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. Kyse on siis ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamisesta ja edistämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

Ihmiset voivat arjessaan aiempaa huonommin. Arki kuormittaa entistä nuorempia ja nuorempia. Tämä kehityskulku ei voi jatkua. Tarvitsemme ensikädessä terapiatakuun, joka takaa, että hoitoa saa mielenterveysongelmiin nopeasti.

Tämä ei riitä. Tarvitsemme myös ennaltaehkäiseviä palveluita. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut turvaamalla. Koulukuraattoreita ja -psykologeja ei tule viedä liian kauas lapsen arjesta. Perheitä ja vanhemmuutta tulee jatkossakin tukea maailman parhailla neuvolapalveluilla. Myös lastensuojelun resurssit tulee olla kunnossa.

Hoitoon tulee päästä nopeasti. Ei jumituta siihen, mikä taho palvelun tuottaa, vaan mahdollistetaan nopea hoitoon pääsy palvelusetelillä. Sote-palveluissa tulee siirtyä nykyaikaan. Kehitetään digitaalisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi etävastaanotot ja chat-palvelut. Ajanvaraus on kätevä myös hoitaa sähköisesti.

Hyvinvointialueuudistus toteutettiin, koska sote-menot ovat nousseet vuosi vuodelta. Meidän tuleekin tulevaisuudessa huolehtia siitä, että ihmisten elinkustannukset eivät nouse esimerkiksi verojen muodossa. Taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja tarkasti tulevaisuuteen katsoen.