Yhtenäinen peruskoulu takaa Suomen menestyksen

”Sihvon tutkimuksessa suomalainen koulu erottuu saksalaisesta selkeimmin yhdessä asiassa: opettajat ovat ihmisiä, jotka opettavat inhimillisellä otteella. Heitä kiinnostaa, mitä ja miten oppilaat oppivat. Suomalaisoppilaat kehuivat luottamusta opettajien ja oppilaiden välillä. He pitivät inhimillisistä opettajista.”

Suomalaiset opettajat ovat parhaita. He ovat aidosti kiinnostuneita oppilaistaan ja heidän oppimisestaan. Suomalainen opettaja ottaa kasvatustehtävänsä tosissaan.

Jälleen yksi tutkimus, joka todistaa myös, että suomalaisen koulujärjestelmän yksi vahvuus on luokat, jossa kaikki opiskelevat yhdessä ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen. Oppilaat oppivat ottamaan erilaiset persoonat huomioon ja osaavat toimia erilaisten oppilaiden kanssa. Eriyttäminen on tarpeellinen osa koulujen arkea, mutta pysyvät tasoluokat johtavat siihen, ettei oppilaat enää osaa kohdata erilaisia oppilaita, ihmisiä, oppijoita. Kuinka tällöin opettaa empatiaa ja ymmärrystä?

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006030729.html?fbclid=IwAR1JqHbDDe2mIKEhReocab44Qj431msNcCmDIGeT_XS9TUC1BAo0yogM5bw