Hallitus, unohtuivatko hiilinielut?

Hallitus on sopinut Euroopan Unionin kanssa ilmastopaketista, jonka päämäärät tulee saada täytettyä sanktioinnin uhalla. Mikäli maaperän ja metsien hiilinielujen määrää ei saada nostettua tai vastaavasti päästömäärää pienennettyä, Suomi saattaa joutua maksamaan eri arvioiden mukaan jopa 7-8 miljardia euroa. Miksi Suomi on suostunut näin tiukkoihin ehtoihin, jos hallitus ei edes yritä toteuttaa sellaista politiikkaa, jolla näihin tavoitteisiin päästäisiin? Nyt on se hetki, kun muutoksia nykypolitiikkaan on tehtävä! On erikoista, miksi hallitus ei ole reagoinut asiaan aiemmin. Jos Suomi ei saa korjattua hiilinielujen tilannetta tai vähentämään päästöjä, joudutaan ostamaan muilta EU-mailta hiilinieluja noiden useiden miljardien eurojen edestä. Kokoluokka on suurin piirtein sama kuin vuoden 2023 esitetyn valtion budjetin alijäämä tai lähes yhtä suuri kuin tuleva hävittäjähankinta.

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali valtio vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä kasvihuonepäästömme ovat 48 miljoonaa tonnia. Jotta saavutamme sovitut tavoitteet, päästöt tulisi tasapainottaa hiilinielujemme kanssa. Vaikka nykyisen hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos, teot jäävät kauas niistä tavoitteista, joita hallitus on asettanut.

Nyt pitää päästää irti mielikuvapolitiikasta ja ryhtyä toimiin! Tarvitaan tieteeseen, ei tunteeseen, perustuvia toimenpiteitä, esimerkiksi ilmastoviisasta maataloutta, soiden ennallistamista sekä sellaista metsänhoitoa, joka parantaa metsien hiilensidontakykyä. Suomalainen metsäteollisuus on maailmalla suuressa arvossa. Tarvitsemme alalle uusia innovaatioita sekä entistä enemmän korkean jalostusarvon vientituotteita.