Kokoomus on lasten puolella

Ai miksi kokoomuslaiset älähtävät, kun meitä syytetään siitä, ettei lasten oikeudet kiinnosta? Koska yksinkertaisesti tämä ei pidä paikkaansa. Kokoomus on lasten puolella.

Kokoomus on istunut oppositiossa kohta neljä vuotta. Ratkaisun avaimet ovat olleet hallituksen käsissä, vaan onko hallitus tarttunut varhaiskasvatuksessa kyteviin ongelmiin? Ei.

Kokoomuslaisen opetusministerin kaudella käynnistettiin muun muassa 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu, nostettiin varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, lisättiin vaka-opettajien koulutusmäärää, laskettiin vaka-maksuja sekä nostettiin henkilöstön pätevyysvaatimuksia.

Varhaiskasvatuksen eteen on tehtävä töitä myös seuraavalla hallituskaudella. Varhaiskasvatukseen on jatkossa oltava mahdollisuus osallistua entistä isompi määrä lapsia. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme enemmän alan ammattilaisia. Lapsen kehityksen pulmiin on helpoin puuttua koulupolun alkutaipaleella, jolloin pystytään antamaan tarvittava tuki mahdollisimman tehokkaasti. Varhaiskasvatus on avainasemassa oppimiserojen tasaamisessa jo ennen ensimmäisen luokan alkamista.

Kasvatusalan arvostus on palautettava takaisin. Pelkät aloituspaikkojen lisäykset eivät riitä, jos niihin ei löydy hakijoita. Tähän tarvitaan ratkaisuja seuraavan hallituskauden aikana, muuten meillä on hoitajapulan lisäksi myös varhaiskasvattajien huutava pula.